Internationale Bouwprojecten
'IBO' staat voor: Internationale Bouworde. IBO is een non-profit organisatie die op een laagdrempelige manier deelname aan vrijwilligersprojecten in het buitenland mogelijk maakt.

IBO ondersteunt wereldwijde verbeteringsprojecten waarbij concrete hulp wordt verleend ter begunstiging van kansarme mensen; ongeacht hun etnische achtergrond, nationaliteit of wereldbeschouwing. Deze hulpverlening gebeurt door vrijwilligers van diverse landen, die over het algemeen werkzaamheden van bouwtechnische aard verrichten.Een van de primaire behoeften is huisvesting (technisch bouwen). De IBO draagt vooral bij aan huisvestingsprojecten van organisaties die kansarmen helpen: instellingen voor gehandicapte kinderen, bejaardencentra en weeshuizen, tehuizen voor daklozen, etc. Andere projecten zijn er bijvoorbeeld op gericht om de natuurlijke omgeving te beschermen (ecologisch bouwen) of om activiteiten voor de plaatselijke bevolking te organiseren (sociaal bouwen).

Op deze website is verdere informatie over IBO te vinden, alsmede informatie over de verschillende projecten waaraan ik zelf door de jaren heen heb deelgenomen.