De Ideologie van de Bouworde
IBO is een dynamische organisatie die zich voortdurend aanpast aan actuele hulpvragen binnen onze samenleving. IBO biedt een combinatie aan van praktisch idealisme en culturele uitwisseling, als alternatief voor het hedendaagse individualisme, de onverschilligheid en de sensatie/prestatie gerichte maatschappij waarin we leven.

Tijdens een project leven en werken deelnemers van verschillende nationaliteiten enkele weken met elkaar. Zij leren om als team beslissingen te nemen en te zoeken naar oplossingen voor onverwachte problemen die zich binnen de groep kunnen voordoen. Vrijwilligers bevinden zich tijdens het project onder de lokale bevolking en maken deel uit van hun dagelijkse leven. Op deze manier hebben zij de unieke kans om een land van binnenuit te leren kennen en culturele diversiteit te ontdekken.Door een daadwerkelijke samenwerking van mensen met verschillen in achtergrond, levensstijl, denken en sociale status worden vooroordelen voorkomen en wederzijds begrip en respect gestimuleerd. IBO beoogt op deze manier voorwaarden te scheppen voor een werkelijke vrede tussen mensen en volkeren wereldwijd.

IBO wil de aandacht van de overheid en de bevolking vestigen op de kansarmoede-problematiek en andere maatschappelijk relevante thema’s en hen bewust maken van de onvermijdelijke actie die genomen moet worden. Ook wil IBO de waarde van rijkdom en uiterlijke schijn ter discussie stellen, alsmede de algemene regel dat geen enkele dienst gratis is. De overtuiging van IBO luidt: dienstbaarheid als beginsel voor een betere wereld.

Daarbij beschouwt IBO haar projecten tevens van grote educatieve en vormende waarde voor de vrijwilligers zelf, en voor al degenen die, direct of indirect, bij de hulpprojecten zijn betrokken. Deelnemers kunnen iets concreets doen voor mensen die aan de rand van de samenleving staan en aan den lijve ondervinden hoe verrijkend het is om anderen effectief een beter bestaan te bezorgen.

Kortom, door deel te nemen aan een IBO-project bevorderen vrijwilligers hun persoonlijke ontwikkeling en doen zij een levenslang waardevolle ervaring op. Via hun eigen engagement kunnen zij solidariteit uiten en hiermee worden zij wereldburgers in de breedste betekenis van het woord.