Het Ontstaan van de Bouworde
De Bouworde is in 1953 opgericht in Vlaanderen door Pater Werenfried (Philipp) van Straaten, een priester die bekend is vanwege zijn humanitaire werk. Het opzetten van de Bouworde was een gebaar van verzoening en een poging tot het bewerkstelligen van verbroedering van alle mensen en volken.

Directe aanleiding voor de Bouworde waren de grote noden in Europa in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. 17 miljoen Duitsers die destijds in de Oostbloklanden leefden werden na de oorlog van hun huis en haard verdreven, omwille van hun etnische overeenkomst met “de vijand”. De vluchtelingen huisden in barakkenkampen, ondergrondse bunkers en krotwoningen in Duitsland. Totaal ontredderd en zonder enig perspectief leefden zij hier in bittere armoede.

Van Straaten vond deze situatie een schande. Het zien van de erbarmelijke omstandigheden en het schrijnende leed van deze mensen deed hem realiseren dat een waardig leven enkel mogelijk is met een geschikte woning. Hij besefte dat deze problematiek niet zonder hulp van buitenaf kon worden opgelost en riep de jeugd van België op om te komen helpen bij de bouw van huizen voor de gevluchte gezinnen.Ondanks dat de oorlog veel leed en haat had veroorzaakt, melden zich honderd studenten van Vlaamse jezuïetenscholen aan als vrijwilliger voor de bouw van de eerste nederzetting voor vluchtelingen in de omgeving van Münster in Westfalen. Al spoedig breiden de activiteiten zich uit over geheel Duitsland. Grote aantallen vrijwilligers bouwden en klusten aan talrijke woningen, kerken en scholen voor armen en ontheemden.

In de hierop volgende jaren sloten ook vrijwilligers uit andere landen zich aan bij de Bouworde en werden de activiteiten uitgebreid met hulp aan andere sociaal benadeelde en uitgesloten groepen in Europa. Er werden er deelsecretariaten opgezet in de diverse landen waar de Bouworde actief was, om de activiteiten ter plaatse beter te kunnen coördineren en opvolgen. Het aantal vrijwilligers blijft stijgen en het werkterrein wordt steeds verder uitgebreid.

In 1957 werd de Nederlandse tak van IBO opgericht en werden tevens de eerste projecten buiten Europa georganiseerd. Ontwikkelingssamenwerking groeit uit tot een belangrijke pijler. Bij het tienjarig bestaan van de Bouworde in 1963 kwamen er gelukwensen van de paus, een tiental kardinalen en verscheidene staatshoofden (onder wie president Kennedy) en in 1972 ontving de Internationale Bouworde de prestigieuze Albert Schweitzerprijs voor haar inzet voor de mensheid.