“El Camino de Santiago” (de Sint-Jakobsroute) is de pelgrimstocht naar de kathedraal van Santiago de Compostela in Galicië in het noordwesten van Spanje. Volgens de overlevering is het stoffelijk overschot van de apostel Jakobus hierheen gebracht.

De Sint-Jakobsroute bestaat al eeuwen lang. Jaarlijks vertrekken er vele duizenden pelgrims vanuit diverse startpunten in heel Europa in de richting van Santiago. De stad is als pelgrimsbestemming minstens zo populair als Rome en Jeruzalem.

Pelgrims op weg naar Santiago zijn vaak herkenbaar aan het dragen van de "Jakobsschelp", die symbool staat voor de Sint-Jakobsroute.

Veruit de meeste pelgrims zijn nog altijd wandelaars, maar de tocht kan ook te fiets of te paard afgelegd worden. De route is in Spanje geheel gemarkeerd met gele geschilderde pijlen, als ook door middel van palen en borden met daarop een gestileerde Jakobsschelp op een blauwe ondergrond.

Om de officiële oorkonde te verkrijgen, de zogeheten "Compostellae", is voor wandelaars een afstand van minimaal 100 kilometer vereist. In de overtuiging van gelovige pelgrims geeft het behalen van de Compostela ze recht op strafvermindering na de dood.


Vele dorpen en steden waar de route langs voert hebben hun bestaan te danken aan de pelgrimage. Hun geschiedenis, alsmede vele verhalen en tradities, zijn dan ook nauw verwant aan dit fenomeen. In het merendeel van deze plaatsen zijn pelgrimsherbergen ingericht, waar reizigers kunnen overnachten.

De Pelgrimspas (“Credencial del Peregrino”), die bij aankomst gestempeld wordt, geeft recht op het gebruik van alle voorzieningen in een herberg voor één nacht. Vanwege toenemende populariteit van de Sint-Jakobsroute zijn er de laatste jaren steeds meer van dit soort herbergen bijgekomen.Tegenwoordig onderneemt het merendeel van de reizigers de tocht niet meer vanuit religieus oogpunt. De voornaamste beweegredenen zijn het avontuur en de fysieke uitdaging van het wekenlang wandelen in het buitenland, en de ervaring van het achterlaten van het thuisfront en voor even een simpeler leven te lijden.

De route voert over uiteenlopende typen wegen en verschillende landschappen; door rotsachtige bergpaden en brede rivierdalen, over kale hoogvlakten en ellenlange stoffige landbouwweggetjes. Op een groot deel van de route zijn de paden vernieuwd, maar enkele delen zijn nog zoals ze oorspronkelijk waren.

Het Spaanse gedeelte van de St. Jakobsroute is opgenomen in de wereld erfgoedlijst van UNESCO.